spelaion

Tego właśnie słowa – το σπηλαιον – użył Platon,
rozważając "naszą naturę ze względu na kulturę umysłową i jej brak"
[metafora jaskini, "Państwo", VII 514a-515c].
Od 2400 lat słowo to (JASKINIA) przypomina nam więc o dystansie,
jaki winniśmy zachować wobec wszelkich, zarówno cudzych jak i własnych konstatacji.

**

Pracownia zajmuje się badaniami z zakresu prakseologii, ontologii i logiki,
których celem jest tworzenie przyczynku dla rozwoju rachunków heurystycznych.

szkola atenska

kontakt: spelaion@wp.pl
/Ryszard Dziewulski/